CORONATHON

TÜRKİYE

Coronathon Türkiye COVID-19’un yarattığı sorunlara çözüm arayanları ve çözüm geliştirenleri bir araya getirir ve yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için gerekli zemini sağlar.

Ne yapar?

Coronathon Türkiye bu amaçları yerine getirmek için aşağıdaki somut adımları uygular:

  • COVID-19’un yarattığı ve yaratacağı sorunlar üzerine farkındalık yaratır. 
  • COVID-19’un yarattığı sorunlara yönelik hackathonlar düzenler. 
  • Katılımcıların takımlaşmalarına destek verir.
  • Fikirleri webinarlar ve mentörlükler ile geliştirir.
  • Fikir ve takımların farklı kurum ve kuruluşlarla eşleşmesine destek verir.
  • Hackathonda öne çıkan fikirleri hızlandırıcı programlarına yönlendirir.
  • Coronathon Türkiye COVID-19 ile ilgili çalışan diğer tüm kurum ve kuruluşları destekler.

Bu desteğin kapsamında, benzer inisiyatfileri kendi sosyal medya mecralarından duyurma, kendi paydaşları ve mentör ağı ile paylaşma vb. vardır.

Nasıl bir yapı ile çalışır?

 

Coronathon Türkiye çok paydaşlı, esnek bir yapıda çalışan, bir sivil inisiyatiftir. Üniversiteler, STK’lar, Girişimciler, Kamu Kuruluşları, Özel Sektör ve Bağımsız Kişilerden oluşur.

Coronathon Türkiye
Neye inanır?

Şeffaflık, Kapsayıcı Olma, Konsensus, İşbirliği, Hız, Merkeziyetsizlik

Translate »
Share This